Homeבלוג - Liorafridman

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X is on the runway.
https://liorafridman.com/wp-content/uploads/2018/05/טיפים-לעיצוב-מספרה-3.jpg

ליאורה פרידמן –  מעצבת פנים מומחית בעיצוב מספרות ומכוני יופי מראה בית העסק שלך הוא כרטיס הביקור שאיתו אתה מציג את אופייך, סגנונך ואמונותיך. המטרות העיקריות שצריכות להנחות אותך בעיצוב המספרה הן אלה: להביא לידי ביטוי במספרה את מי שאתה, ייחודך, סגנונך האישי. למקסם את החלל הקיים. לתפעל את המקום בצורה הפרקטית והנוחה ביותר לעבודה....

https://liorafridman.com/wp-content/uploads/2018/05/טיפים-לעיצוב-מספרה-2.jpg

ליאורה פרידמן –  מעצבת פנים מומחית עיצוב מספרות ומכוני יופי אחד החלקים הכי המרגשים בהשקת מספרה חדשה הוא עיצוב הפנים והחוץ שלה. עסקי השיער עוסקים בחזות – במראה ובהותרת רושם. על ידי עיצוב נכון למספרה תוכל לא רק לקבוע מי יהיה קהל הלקוחות שלך, אלא גם את גובה התשלום עבור שירותיך. להלן מספר טיפים שיעזרו לך...

https://liorafridman.com/wp-content/uploads/2018/05/טיפים-לעיצוב-מספרה-1.jpg

ליאורה פרידמן –  מעצבת פנים מומחית בעיצוב מספרות ומכוני יופי תאורה נכונה למספרות ולמכוני יופי צריכה להתאים גם לעיצוב הפנים של החלל וגם לעור הפנים של הלקוחות. אחד החלקים החשובים ביותר בעיצוב מספרה הוא התאורה הנבחרת, שכן לזו השפעה קריטית על תחושתה של הלקוחה מול המראה. ברגע שהלקוחה מרגישה טוב מול המראה, הדבר מייצר אצלה...

ליאורה פרידמן–  מעצבת פנים מומחית בעיצוב מספרות ומכוני יופי   מראה בית העסק שלך הוא כרטיס הביקור שאיתו אתה מציג את אופייך, סגנונך ואמונותיך.המטרות העיקריות שצריכות להנחות אותך בעיצוב המספרה הן אלה: להביא לידי ביטוי במספרה את מי שאתה, ייחודך, סגנונך האישי. למקסם את החלל הקיים. לתפעל אתהמקום בצורה הפרקטית והנוחה ביותר לעבודה. להעניק לחלל...

ליאורה פרידמן–  מעצבת פנים מומחית בעיצוב מספרות ומכוני יופי   אחד החלקים הכי המרגשים בהשקת מספרה חדשה הוא עיצוב הפנים והחוץ שלה. עסקי השיער עוסקים בחזות – במראה ובהותרת רושם. על ידי עיצוב נכון למספרה תוכל לא רק לקבוע מי יהיה קהל הלקוחות שלך, אלא גם את גובההתשלום עבור שירותיך. להלן מספר טיפים שיעזרו לך בעיצוב...

‪#‎willcadena www.WillCadena.com www.facebook.com/WillCadena Studio # 347.829.6545

ליאורה פרידמן–  מעצבת פנים מומחית בעיצוב מספרות ומכוני יופי   תאורה נכונה למספרות ולמכוני יופי צריכה להתאים גם לעיצוב הפנים של החלל וגם לעור הפנים של הלקוחות. אחד החלקים החשובים ביותר בעיצוב מספרה הוא התאורה הנבחרת, שכן לזו השפעה קריטית על תחושתה של הלקוחה מול המראה.ברגע שהלקוחה מרגישה טוב מול המראה, הדברמייצר אצלה חוויה חיובית...